Om Lindpro

Kort information

Lindpro AB representerar TROX GmbH i Tyskland som är globalt ledande inom utveckling, tillverkning och marknadsföring av produkter och system inom luftbehandling. TROX är en av världens största aktörer inom området och är etablerat över hela världen med 12 produktionsenheter, 10 laboratorier, 25 dotterbolag och 3.000 anställda. Omsättningen uppgår till EUR 350 miljoner (2007).

Lindpro AB etablerades 1993 och är ett mindre, flexibelt företag med kompetent personal som har ett brett och djupt sortiment av TROX's luftreningsprogram inom följande segment:

  • Filtermattor
  • Påsfilter
  • Hepa-/Ulpafilter
  • Kolfilter
  • Filterskåp
  • Till- & frånluftdon med filter
 
Lindpro AB representerar även Hollingsworth & Vose Air Filtrations produktgrupp Technostat, ett elektrostatiskt laddat filtermaterial för applikationer som ex vis dammsugarfilter, medicinska filter, munskydd mm.
production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Share page

Rekommendera denna sida

Rekommendera denna sida ved att senda en link på mail.

Fält markerade med en (*) är obligatoriska.

Dela sidan

Tack för din rekommendation!

Din rekommendation har skickats och bör anlända inom kort tid.


Kontakt

Vi är här for dig

Vänligen skriv ditt meddelande och ärende

Fält markerade med en (*) är obligatoriska.

Kontakt

Tack for ditt meddelande!

Ditt meddelande har skickats och kommer att behandlas inom kort tid. Vår serviceavdelning återkommer til dig så snart vi har möjlighet.

Kontakt

Vi är här for dig

Vänligen skriv ditt meddelande och ärende

Bifoga (max 10MB)

Fält markerade med en (*) är obligatoriska.

Kontakt

Tack for ditt meddelande!

Ditt meddelande har skickats och kommer att behandlas inom kort tid. Vår serviceavdelning återkommer til dig så snart vi har möjlighet.