Hollingsworth & Vose Air Filtration

TECHNOSTAT

Lindpro AB är agent i Skandinavien för Technostat, ett elektrostatiskt laddat filtermaterial som tillverkas av Hollingsworth & Vose Air Filtration Ltd, en av världens största tillverkare utav olika typer av material för luft- och vätskefiltrering.
Technostat filtrerar partiklar ner till 0,05 micron. Material med mekanisk filtrering för dessa små partiklar har extremt fina fibrer för att uppnå samma effektivitet detta innebär då nackdelar såsom högt tryckfall och låg stofthållningsförmåga. Technostat är ett elektrostatiskt laddat filtermaterial med hög effektivitet, lågt tryckfall och hög stofthållningsförmåga, tack vare en patenterad tillverkningsmetod.
Technostat tillverkas i vikterna 30 - 600 gram/m2, beroende på önskad effektivitet och används bl. a. till

  • munskydd
  • dammsugare
  • medicinska filter

Technostat kan levereras i rullar, veckat eller stansade detaljer. Technostat kan lamineras med andra material, efter önskemål, exempelvis på

  • kolfilter
  • grovfilter

Hollingsworth & Vose Air Filtration Webpage

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Share page

Rekommendera denna sida

Rekommendera denna sida ved att senda en link på mail.

Fält markerade med en (*) är obligatoriska.

Dela sidan

Tack för din rekommendation!

Din rekommendation har skickats och bör anlända inom kort tid.


Kontakt

Vi är här for dig

Vänligen skriv ditt meddelande och ärende

Fält markerade med en (*) är obligatoriska.

Kontakt

Tack for ditt meddelande!

Ditt meddelande har skickats och kommer att behandlas inom kort tid. Vår serviceavdelning återkommer til dig så snart vi har möjlighet.

Kontakt

Vi är här for dig

Vänligen skriv ditt meddelande och ärende

Bifoga (max 10MB)

Fält markerade med en (*) är obligatoriska.

Kontakt

Tack for ditt meddelande!

Ditt meddelande har skickats och kommer att behandlas inom kort tid. Vår serviceavdelning återkommer til dig så snart vi har möjlighet.